Zasady stosowania ulgi w PIT na wsparcie termomodernizacji – nowe objaśnienia

  • Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.
  • Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Szczegółowe objaśnienia do zasad stosowania ulgi

Nowe zasady mają szczególne znaczenie dla osób korzystających z programów rządowych „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Szczegóły podane przez Ministerstwo Finansów pozwalają rozwiać wątpliwości w zakresie prawidłowego naliczania podatku dochodowego w przypadku rozliczania dotacji oraz ulg podatkowych również w przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.