Uleczyć powietrze – smog a panele słoneczne

Banner BIG VS Masz wybór 02 - fotowoltaika, panele fotowoltaiczne Poznań, Łódź, Warszawa

Podpisanie przez prezydenta poprawki art. 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska odbiło się szerokim echem w mediach. Wspomniana ustawa została okrzyknięta mianem „antysmogowej”. Co więcej, wprowadziła niemałe zamieszanie wśród osób, które ogrzewając swe gospodarstwa domowe korzystają z paliw przyczyniających się do powstawania smogu. 

Czym jest smog?

Określenie „smog” powstało z połączenia dwóch angielskich wyrazów smoke – dym oraz fog – mgła. Oznacza zanieczyszczenie powietrza, będące efektem połączenia mgły z dymem i spalinami. W skład smogu wchodzą między innymi tlenki siarki i azotu. Jednak najgroźniejsze są pyły. Jednym z nim jest rakotwórczy PM2,5 (ang. particulate matter – cząstki stałe) o średnicach cząstek nie większych niż 2,5 μm. Zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Zdrowia ponad połowa spośród pięćdziesięciu najbardziej skażonych owym pyłem miast europejskich leży właśnie w Polsce. Smog stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Powoduje reakcje alergiczne, astmę, liczne choroby układu oddechowego i krążeniowego. Ponadto w przypadku jeszcze nienarodzonych dzieci prowadzi do spadku masy urodzeniowej, może skutkować autyzmem. Reasumując, w 2016 r. smog doprowadził w sumie do utraty życia niemal 19 tys. mieszkańców Polski (raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii).

Ustawa antysmogowa i lokalne uchwały

Dokument podpisany przez prezydenta nie przekazuje wytycznych o sposobach ograniczenia smogu. Natomiast przekazuje samorządom możliwość ustalenia czym i w jaki sposób dozwolone jest ogrzewać dom na danym obszarze. Pozwala to na odpowiednie dostosowanie przepisów do panujących lokalnie warunków. W zaistniałej prawnie sytuacji dużo łatwiejsze i bardziej skrupulatne może być egzekwowanie prawa, między innymi poprzez korzystanie z dronów do badania emisji. Co więcej, niestosowanie się do litery prawa, ustanowionej przez samorząd jest podstawą do wystawienia mandatu. Zachęcamy do zapoznania się z lokalnymi uchwałami antysmogowymi za pośrednictwem strony Czyste Ogrzewanie.

Najlepszy wybór

Jeszcze cztery lata temu Chiny stanowiły najbardziej skażone smogiem państwo na świecie. Skłoniło to władze do podjęcia radykalnych kroków. Dziś Państwo Środka jest największym dostawcą energii słonecznej na świecie, co przekłada się na systematyczną poprawę jakości powietrza. Użytkownicy domowych urządzeń również mogą mieć wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Zgodnie ze słowami Piotra Woźnego, szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacja paneli słonecznych i elektryfikacja ogrzewania są dla nas szansą na lepszą przyszłość. Taki wybór pozwoli po upływie kilku lat cieszyć się darmowym prądem z własnej elektrowni, a poprawiając jakość powietrza stanie się nieprzecenioną inwestycją dla przyszłych pokoleń. Cały wywiad można przeczytać tutaj. Nasi Doradcy czekają na Ciebie, by przedstawić Ci najlepiej opłacalną, indywidualną ofertę. Zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne i pomoc w uzyskaniu dofinansowania tytułem programu Mój Prąd oraz w zakresie uzyskania ulgi termomodernizacyjnej.

 

Skontaktuj się z Nami a nasi konsultanci:

  • Pomogą w przygotowaniu i złożeniu wniosku.
  • Sprawdzą poprawność przygotowanej dokumentacji pod względem formalnym i prawnym.
  • Zweryfikują czy stan faktyczny instalacji spełnia kryteria uczestnictwa w programie.
  • Dostarczą korespondencję do NFOŚiGW w kopercie opatrzonej  adnotacją „Wniosek o dotację w programie Mój Prąd”,by upewnić się, że korespondencja trafi do rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki.

Zbuduj z Nami swoją instalację. Bądź ekologiczny i niezależny energetycznie!