Produkcja rogalików inspiracją dla stabilnego źródła energii odnawialnej.

Inspiracja w zakresie energii odnawialnej - fotowoltaika, panele fotowoltaiczne Poznań, Łódź, Warszawa

Produkcja rogalików zainspirowała badaczy z Queen Mary University of London do znalezienia rozwiązania problemu zrównoważonej energii. Badacze opracowali rozwiązanie, które może się przyczynić do rozwiązania problemów ciągłości zasilania ze źródła energii odnawialnej.
Rogaliki są wytwarzane przez prasowanie i składanie w celu uzyskania cienkiego, warstwowego ciasta. Naukowcy zastosowali tę technikę do zbudowania kondensatora dielektrycznego, który jest urządzeniem magazynującym energię jak akumulator.
Tak zbudowany kondensator z izolacyjną folią z tworzywa sztucznego był w stanie zgromadzić 30 razy więcej energii niż najlepiej dostępny na rynku kondensator dielektryczny.
Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, pokazuje, że jest to najwyższa gęstość energii, jaką kiedykolwiek zgłoszono w kondensatorze z folii polimerowej.
Odnawialne i zrównoważone źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, są z natury nieciągłe. Aby umożliwić ich szersze praktyczne wykorzystanie, konieczne jest opracowanie wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska systemów magazynowania energii elektrycznej.
Zdaniem Dr Emiliano Bilotti, głównego badacza projektu: „Przechowywanie energii może być zaskakująco trudne i kosztowne, co jest problematyczne w przypadku odnawialnych źródeł energii.  Dzięki nowo odkrytej technice możemy przechowywać duże ilości energii do wykorzystania, gdy słońce nie świeci i nie wieje wiatr”.

Profesor Mike Reece, inny autor badania z Queen Mary University of London uważa, że to odkrycie może mieć znaczący wpływ na dziedzinę zastosowań mocy impulsu. Zastosowanie go może spowodować skokową zmianę w dziedzinie zastosowań kondensatorów dielektrycznych, dotychczas ograniczoną przez ich niską gęstość magazynowania energii.

Do tej pory osiągnięcie wysokiej gęstości energii w kondensatorach z folii polimerowej wymagały wykorzystania kosztownych i złożonych metod wytwórczych.

Nowo opracowany proces przetwarzania, prasowania i składania jest wyjątkowy ze względu na swoją prostotę, rekordową wysoką gęstość energii i potencjał do przyjęcia przez przemysł.