Mój Prąd II od 13.01 rusza druga tura naboru

Wizualizacja-Sharp-NUAC-310w-mono - fotowoltaika, panele fotowoltaiczne Poznań, Łódź, Warszawa

Mój Prąd – druga tura.

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już 13 stycznia 2020r rusza druga tura programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd. Wnioski w drugiej turze programu mój prąd będzie można składać do dnia 18.12.2020 włącznie. Zasady funkcjonowania programu pozostają bez zmian.

Przypominamy zatem kluczowe założenia.

Dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych (PV) do wysokości 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy 2 – 10kW.

Dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, natomiast wartość kosztów przedstawionych do rozliczenia podatku musi zostać pomniejszona o wartość otrzymanej dotacji.

Dotacja w programie Mój Prąd jest nieopodatkowana podatkiem dochodowym. Oznacza to, że wysokość przyznanej dotacji nie zwiększa dochodu podatnika.

Łączny budżet projektu pozostał bez zmian i wynosi 1mld zł.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

Tryb składania wniosku pozostał bez zmian. Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez stronę https://gov.pl Złożenie wniosku wymaga posiadanie ważnego konta ePUAP.

Ile kosztuje złożenie wniosku? Usługa jest bezpłatna, konsultanci Polsun.pl chętnie pomogą w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku w programie jest zakończenie projektu instalacji fotowoltaicznej, podłączenie do sieci dystrybucyjnej, uzyskanie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym został zainstalowany. Zaświadczenie powinno być opracowane wg oficjalnego wzoru lub równoważnego z nim, czyli posiadać komplet informacji podanych we wzorze.

Regulator dopuszcza możliwość zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej wykonanej samodzielnie przez prosumenta, o ile w chwili instalacji posiadał wszystkie wymagane kwalifikacje.

 

Pozostałe przydatne informacje

Link do aktualnej strony NFOŚIGW

Bezpłatne konsultacje z doradcami #PolSun