Instalacje fotowoltaiczne – wydajność

jaka jest moc instalacji fotowoltaicznej
jaka jest moc instalacji fotowoltaicznej

Ile energii elektrycznej potrzebuje Twój dom?

Podstawową wskazówką do określenia zapotrzebowania na energię produkowaną przez instalację fotowoltaiczną (PV) jest analiza rachunków za prąd. Każdy dostawca energii zamieszcza tego typu informację w cyklicznie dostarczanych rozliczeniach. W tym momencie warto zastanowić się nad planowanymi inwestycjami w sprzęt AGD/RTV, źródłami dodatkowego zużycia energii, w tym ogrzewania elektrycznego, montażu pomp ciepła, klimatyzacji, czy ładowarek pojazdów zasilanych energią elektryczną. Uwzględnienie tych elementów pozwoli na optymalny dobór mocy całej instalacji z uwzględnieniem warunków rozliczeń z zakładami energetycznymi. Po uwzględnieniu całkowitego, średniorocznego zapotrzebowania ma energię, można przystąpić do kalkulacji uwzględniającej sposób rozliczeń z zakładem energetycznym w postaci „opustów”.

Czym jest opust?

Opust to sposób bezgotówkowego rozliczania energii elektrycznej przekazanej przez prosumenta z zainstalowanej mikroinstalacji. Rozliczanie opustu odbywa się w okresach wskazanych w Umowie Kompleksowej ze sprzedawcą energii elektrycznej. W praktyce w przypadku instalacji do 10kW mocy deklarowanej, prosument może otrzymać zwrotnie 80% wyprodukowanej energii.
W przypadku instalacji o mocy od 10 do 50kW, prosument może otrzymać do 70% wyprodukowanej energii.

Bilansowanie energii elektrycznej

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne montowane za pośrednictwem polsun.pl, pozwalają na bilansowanie energii słonecznej. Oznacza to, że różnica pomiędzy ilością energii wyprodukowanej (uzysku) przez instalację, a zużytej na bieżące potrzeby przez prosumenta przekazana zostanie do zakładu Energetycznego. Przekazaną nadwyżkę prosument będzie mógł automatycznie odbierać w okresach gdy uzysk produkowany z instalacji będzie niższy od bieżącego zapotrzebowania na energię. Zatem za każdy 1kW nadwyżki produkcyjnej, przekazanej do Zakładu Energetycznego, prosument będzie mógł pobrać odpowiednio 0,8 lub 0,7kW.

Jaką moc powinna produkować instalacja fotowoltaiczna?

Optymalnie zaprojektowana instalacja powinna pokrywać dzienne zapotrzebowanie roczne z niewielką nadwyżką na wypadek zwiększenia konsumpcji energii spowodowanej instalacją dodatkowych urządzeń lub zwiększoną ich eksploatacją. W praktyce, jest to ok. 5-10% średnio rocznego zużycia. Do wskazanej konsumpcji należy doliczyć wartość kosztu „opustu” doliczanego przez dostawcę energii. W tej sytuacji warto rozważyć instalację generującą średnio rocznie
od 20 – 30% więcej uzysku od planowanego zużycia. Takie rozwiązanie pozwoli całkowicie wyeliminować opłaty za zużycie energii elektrycznej.

Czym jest Uzysk?

Uzysk to wartość skumulowanej produkcji wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne. Precyzyjna kalkulacja wartości uzysku wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, z których część jak np. liczba słonecznych dni w roku, temperatura jest trudna do przewidzenia. W tej sytuacji wykorzystuje się predykcje na podstawie historii średniorocznych analiz oraz złożonego oprogramowania symulującego między innymi obieg słońca nad horyzontem dla każdego dnia w roku, wpływ obiektów budowlanych oraz innych elementów krajobrazu na zacienienie (obecności drzew, wysokich budynków, ukształtowanie terenu, etc.), położeniem budynku względem kierunków geograficznych oraz kształtu i nachylenia połaci dachu, na której montowana będzie instalacja. Dodatkowo brane są pod uwagę cechy konstrukcyjne i parametry wydajności samej instalacji, wśród których jedną z najważniejszych jest moc i ogólna wydajność paneli fotowoltaicznych, a także współczynnik strat generowanych przez samą instalację.

Dla instalacji opartych o najwyższej klasy komponenty, z wykorzystaniem optymalizacji modułów, w optymalnych warunkach temperaturowych parametr sprawności instalacji wynosi nawet do 89%. W przypadku instalacji niezoptymalizowanych, opartych na mało wydajnych komponentach wskaźnik ten może spaść poniżej 75%. Współczynnik straty jest różnicą pomiędzy teoretyczną sprawnością = 100%, a szacunkową sprawnością instalacji.
Do wykonania wstępnych, orientacyjnych szacunków można wykorzystać darmowe narzędzie znajdujące się pod adresem:

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

Przykład:

Instalacja o mocy 6,3kWp, umiejscowiona na dachu budynku, w okolicach Poznania, na połaci odchylonej o 15 stopni od południa i nachyleniu 35 stopni względem horyzontu, w optymalnych warunkach wygeneruje ok. 6060kWh energii łącznie.

W warunkach przez nas sugerowanych, z uwzględnieniem obecnego kształtu systemu opustów oraz niewielkiej nadwyżki produkcyjnej na poczet ew. zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, podany przykład jest optymalnym rozwiązaniem dla gospodarstwa domowego zużywającego rocznie ok 4800kWh energii.

Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej

Opłacalność finansowa inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, to w najprostszym ujęciu saldo oszczędności i kosztów poniesionych na inwestycję oraz koszty eksploatacji. W przypadku instalacji PV, koszty eksploatacyjne są minimalne. Instalacje te nie wymagają okresowych przeglądów, a prawidłowo wykonana instalacja na wysokiej jakości podzespołach gwarantuje bezawaryjną pracę w okresie nawet do 30 lat.

Przykład I

Dla wstępnego zobrazowania z pominięciem ulg, oraz zmian wartości pieniądza w czasie wystarczy prosty przykład.

Koszt brutto instalacji o mocy ok 6kWp wynosi ok. 33 500PLN. Dla przypomnienia taka instalacja w opcji rozliczania z bilansowaniem energii wystarczy na pokrycie rocznego zużycia na poziomie ~ 4800kWh.

Koszt roczny zużycia energii przy stałej cenie łącznej na poziomie 0,6PLN oraz rocznym zużyciu na poziomie ~ 4800kWh wynosi ok 2880 PLN. Z prostego rachunku arytmetycznego wynika, że wartości – rocznego kosztu oraz inwestycji zbilansują się w czasie krótszym niż 12 lat (33500/2880) ~ 11,63.

Przykład II

W praktyce, po odliczeniu maksymalnej kwoty ulgi w programie „Mój prąd” tj. 5000PLN okres ten skraca się do niespełna 10 lat (33500-5000)/2880 = 9,9. Po prawidłowym odliczeniu Ulgi Termodernizacyjnej w kwocie maksymalnej, okres zwrotu skraca się nawet do pięciu lat.

Jak dobrać optymalną moc instalacji fotowoltaicznej?

W tym zakresie z przyjemnością pomogą Państwu nasi Konsultanci, zapraszamy do kontaktu.