Kontakt

Polsun panele fotowoltaiczne dom i wiata

Cogitary Sp. z o.o. Skwer Ks. Kar. S. Wyszyńskiego 5/7, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367356, NIP 5272638966 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, wpłaconym w całości, działa jako podmiot zarządzający projektami w branży energetycznej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.