Instalacje fotowoltaiczne 10kWp

Ikona panele fotowoltaiczne - fotowoltaika Poznań, Warszawa, Łódź

Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 10kWp to optymalne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie energii elektrycznej nie przekracza 8000kWh. Zazwyczaj są to domy o powierzchni ok 200m2 i większe, z ogrzewaniem ze źródeł mieszanych, w tym z kolektorów słonecznych etc.
W zależności od powierzchni połaci dachu i jego konstrukcji, położenia względem azymutu geograficznego przygotowaliśmy alternatywne, orientacyjne propozycje elektrowni słonecznych.

Wariant I – na dachy „łatwe”

relatywnie duża połać, brak zacienienia, kierunek połaci zbliżony do południowego, kąt nachylenia dachu 35-45o

L.P. Pozycja szt.
1. Panel EXE Solar A-EXM 330W Monokrystaliczny FULL BLACK 30
2. Inwerter HUAWEI SUN 2000-8KTL-M0 1
3. Konstrukcja montażowa – dach skośny 1
4. Skrzynka przył. DC+AC hermetyczna KENO z ogranicznikiem przepięć 1000V typu 2,
2 x łańcuch PV, 2 x MPPT // ogr. AC typ 2, wył. 16A 3-F, sygn. faz
1
5. Wydajność instalacji (kWp) 9,9
Orientacyjna cena brutto 48 000PLN
Wartość dofinansowania w programie „Mój Prąd„: do 5 000PLN
Orientacyjny koszt całkowity brutto inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania 43 000 PLN

Wariant II – na dachy „złożone”

dachy wielospadowe, z występującymi zacienieniami, nieoptymalnie ustawione względem kierunku południowego.

L.P.Pozycjaszt.
1.Panele EXE Solar A-HCUTM 330 W Monokrystaliczny HALF-CUT30
2.Inwerter Solaredge SE9K + optymizery P370 30 sztuk.1
3.Konstrukcja montażowa – dach skośny1
4.Skrzynka przył. DC+AC hermetyczna KENO z ogranicznikiem przepięć 1000V typu 2, 1 x łańcuch PV, 1 x MPPT // ogr. AC typ 2, wył. 125A 3-F, sygn. faz1
5.Wydajność instalacji (kWp)9,9
Orientacyjna cena brutto 51 400 PLN
Wartość dofinansowania w programie „Mój Prąd” 5 000 PLN
Orientacyjny koszt całkowity brutto inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania 46 400 PLN